Heldere regels bij opruimen hondenpoep

De gemeente Neder-Betuwe heeft een nieuw honden(poep)beleid vastgesteld, met heldere regels. Gezien de meldingen van overlast die de gemeente ontvangt, kan het opruimen beter. Een van de grootste ergernissen in Neder-Betuwe is de hondenpoep op de straat, parkeerplaats, in speeltuinen of plantsoenen. Veel hondenbezitters ruimen de uitwerpselen overigens keurig op.

Heldere regels  vanaf 1 januari 2017

  1. Binnen de gehele bebouwde kom is een opruimplicht, dus ook op de huidige hondenspeelvelden.
  2. Het is verplicht om tijdens de wandeling met de hond opruimmiddelen bij u te dragen.
  3. Opruimzakjes met hondenuitwerpselen worden gedeponeerd in speciale hondenafvalbakken.
  4. De afvalbakken voor regulier afval in het openbaar gebied mogen ook gebruikt worden voor het weggooien van opruimzakjes met hondenuitwerpselen.
  5. Alle kinderspeelplaatsen, sportterreintjes voor kinderen en schoolspeelplaatsen zijn verboden terrein voor honden.

Extra hondenafvalbakken

In december 2016 zijn 10 speciale hondenafvalbakken geplaatst op locaties waar klachten zijn gemeld van overlast en in 2017 zijn nog een keer ruim 40 hondenafvalbakken geplaatst. Tezamen met de bestaande 187 reguliere afvalbakken (nu ook hondenbakken) in de gemeente, is er dan voldoende gelegenheid de hondendrolletjes weg te gooien. Alle bakken worden wekelijks geleegd.

Borden, stickers, zakjes, ludieke acties in 2017

Er worden borden geplaatst bij de hondenspeelvelden om hondenbezitters te wijzen op de regels. Stickers op de afvalbakken geven aan dat deze bestemd zijn voor afval en hondenpoep. Bij onder meer supermarkten en op het gemeentehuis zullen binnenkort zakjes als opruimmiddel beschikbaar gesteld worden.

Informeren en waarschuwen bij overtredingen

Hondenbezitters zijn inmiddels actief geïnformeerd en worden gestimuleerd tot opruimen van uitwerpselen van hun viervoeter. Onze handhavers gaan in eerste instantie waarschuwen bij overtredingen van de regels tijdens het uitlaten van de honden. Bij ernstige en/of voortdurende overlast wordt er direct bekeurd. Geen opruimzakjes betekent een boete van €90,- en het niet opruimen van uitwerpselen is een bekeuring van €140,-.

Campagne Kakaanpak start in voorjaar

Daarnaast start de gemeente in het voorjaar de campagne Kakaanpak met ludieke acties. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond spreken we daar mee aan. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om voor iedere inwoner de overlast te beperken.

Kakzakkie

Meer informatie

Meer informatie over het honden(poep)beleid is te lezen onder het thema ‘Honden in de gemeente Neder-Betuwe’. Hier kunt u ook overlast van hondenpoep melden.

Heeft u opmerkingen en/of ideeën? Wij horen het graag. U kunt contact opnemen via de mail info@nederbetuwe.nl

Uitgelicht

Zoeken