Regionaal bibliotheekonderzoek

De tien gemeenten in Rivierenland hebben gezamenlijk een onderzoek uit laten voeren naar mogelijkheden tot kostenbesparingen met behoud van functies en een optimale spreiding van bibliotheekvoorzieningen voor de regio. Dit onderzoek is uitgevoerd door Setelia Strategy Consultants. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar. De gemeenten gebruiken de onderzoeksresultaten om samen met Bibliotheek Rivierenland afspraken te maken over de dienstverlening in de toekomst. Het huidige convenant loopt eind 2018 af.

De scenario’s die onderzocht moesten worden op efficiency en mogelijkheden tot kostenbesparingen hadden betrekking op:

  1. Een meer modulair aanbod (kleiner basispakket)
  2. Een optimale spreiding van bibliotheekvoorzieningen voor de regio.
  3. Mogelijkheden voor kostenbesparing binnen de huidige indeling van het basispakket (dienstverlening voor alle gemeenten) en aanvullende programma’s (maatwerk per gemeente).

De aanleiding voor het onderzoek was een motie van de gemeenteraad van Neder-Betuwe om te komen tot kostenreductie op de bibliotheekdienstverlening.

Onderzoeksresultaten

Stevige dienstverlening voor relatief bescheiden subsidie

De overall conclusie is dat Bibliotheek Rivierenland een stevige dienstverlening neerzet met een  -voor de bibliotheekbranche- bescheiden subsidie van gemiddeld ruim € 13,50 (Het gemiddelde bedrag voor heel Nederland is € 18 per inwoner). Dit zijn de gemiddelde kosten per inwoner die de gemeenten betalen voor het basispakket en aanvullende programma’s. Deze kosten zijn exclusief de kosten voor de huisvesting.

Spreidingsbeleid is optimaal

De spreiding van de 19 bibliotheekvestigingen over de regio is logisch en voor inwoners van Rivierenland vrijwel ideaal.  De spreiding van vestigingen dekt het geografische gebied evenwichtig af.

Besparingsmogelijkheden met behoud van kwaliteit dienstverlening zijn beperkt

Rivierenland bezuinigde de afgelopen jaren onder meer op overhead en zette veel vrijwilligers in om de openingstijden te verruimen. Besparingsmogelijkheden op bibliotheekwerk met behoud van kwaliteit zijn daardoor beperkt. Desondanks voorziet het onderzoek de gemeenten in Rivierenland van enkele suggesties voor mogelijke kostenbesparingen. Deze suggesties worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw convenant.

Meepraten over Regionaal bibliotheekonderzoek tijdens openbare beeldvormende avond 2 maart mogelijk

Op donderdag 2 maart 2017 om 19:30 is in het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe een beeldvormende avond die geheel gewijd is aan de toekomst van het bibliotheekwerk. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als u uw opvatting hierover wilt delen, bent u van harte welkom om dat tijdens deze openbare beeldvormende avond te doen. Meldt u zich dan uiterlijk woensdag 1 maart vóór 12:00 uur aan via het formulier: https://www.nederbetuwe.nl/Politiek_en_organisatie/Gemeenteraad/Uw_invloed. Op 9 maart staat het onderwerp ter besluitvorming geagendeerd bij de openbare raadsvergadering.

Lees hier de onderzoeksresultaten (pdf, 1.685 kB) van Bibliotheekwerk Rivierenland.

Uitgelicht

Zoeken