Nieuw contract voor beheer en onderhoud begraafplaatsen met Van de Bijl & Heierman

De meest gunstige aanbieding in de Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de zeven begraafplaatsen in de gemeente Neder-Betuwe is gedaan door Van de Bijl & Heierman BV uit Opheusden. Het gaat om een uitbesteding waarbij ook het bewaken van de kwaliteit en het opstellen van plannen tot de taken behoren.

Het contract heeft een looptijd van vijf jaar waarna er een mogelijkheid is tot verlenging van nog eens vijf jaar. Het betekent een continuering van de werkzaamheden door deze onderneming. Wethouder Herman Gerritsen is erg ingenomen met de uitkomst van de aanbesteding:  “De ervaringen met deze ondernemer zijn opperbest.” Andries Heierman: “En wij zijn blij dat wij deze werkzaamheden voor Neder-Betuwe kunnen blijven doen.”

Uitbesteding-plus

De gemeenteraad heeft op 8 december 2016 besloten om het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in Neder-Betuwe uit te besteden volgens de zogenoemde ‘Variant Uitbesteden-plus’ en dit als zodanig op te nemen in het begraafplaatsenbeleid. Uitbesteden-plus houdt in dat er een langdurige samenwerking is tussen gemeente en een derde waarbij naast de uitbesteding van taken, zoals lijkbezorging en onderhoud, deze partij ook de ruimtelijke kwaliteit en de behoefte en de kwaliteit bewaakt en vervolgens, voor zover dat nodig is, herinrichtings- en ruimingsplannen opstelt en uitvoert.

Contract
Andries Heierman van Van de Bijl & Heierman en wethouder Herman Gerritsen op de begraafplaats aan de Markstraat in Opheusden

Uitgelicht

Zoeken