Meer chronisch zieken en gehandicapten ontvangen voortaan vergoeding voor eigen risico

Uit onderzoek (van onder andere het Nibud) blijkt dat niet enkel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum, die het financieel zwaar hebben, een risicogroep vormen maar dat die groep zich uitbreidt richting het modaal inkomen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om de verordening aan te passen en ook chronisch zieken en gehandicapten met een hoger inkomen dan 110% van de bijstandsnorm als volgt tegemoet te komen:

 • Bijstandsnorm tot 120%: tegemoetkoming: € 385,-
 • Bijstandsnorm tussen 120%-130%: tegemoetkoming: € 285,-
 • Bijstandsnorm tussen 130%-140%: tegemoetkoming: € 185,-

Waar kunt u aan denken bij 140% van de bijstandsnorm?

Het gaat altijd om de voor u  geldende bijstandsnorm. Dat betekent dat het verschil maakt of u alleenstaande bent of bijvoorbeeld gehuwd.

Netto per maand

 • Alleenstaande € 1.375,-
 • Echtpaar € 1.964,-

Voor mensen die AOW/pensioen hebben geldt

 • Alleenstaande € 1.546,-
 • Echtpaar € 2.111,-

Voorbeeld

Meneer en mevrouw Jansen zijn gehuwd en hebben allebei AOW met een klein pensioentje. Hun netto inkomen is € 2.000,- per maand. Beide vallen in de doelgroep van de verordening. Ze kunnen elk een tegemoetkoming krijgen van € 185,- per jaar, dat is samen € 370,-. Op basis van de oude verordening was hun netto inkomen te hoog geweest en hadden ze geen tegemoetkoming ontvangen.

Aanvraagformulier wordt voor u ingevuld

Door een verruiming van de regeling willen we meer chronisch zieken en gehandicapten helpen. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk chronisch zieken en gehandicapten bereiken die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de zorgkosten. We hebben de ambitie om minimaal 50% van de groep ook daadwerkelijk toe te kennen. Dat is - ook landelijk gezien – een hoog percentage (we hopen 100% van de doelgroep toe te kunnen kennen).

We willen zo veel chronisch zieken en gehandicapten bereiken en een tegemoetkoming geven door onderstaande maatregelen.

 • Voor inwoners waarvan we weten dat ze in aanmerking komen op basis van hun inkomen, vullen we een aanvraagformulier al in en vragen enkel nog een akkoord voor uitbetaling van een tegemoetkoming aan hen.
 • Een aanvraag is makkelijk leesbaar; wordt zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk.
 • Er wordt veel gecommuniceerd over de regeling - vooral persoonlijk één-op-één - en via-via. Naast website, folder, berichten in kranten, enz. wordt vooral actief gecommuniceerd tijdens ‘zorg en welzijnsmomenten’ zoals keukentafelgesprek, huizen van het dorp, wijkverpleegkundige, thuiszorg, enz.
 • Dat betekent voor hen ‘die bij de mensen thuis komen’ dat zij goed informeren, aanvraagformulieren en folders standaard meenemen, uitreiken en toelichten.

Waar kunt u terecht voor informatie of een aanvraag?

Heeft u vragen of wilt u direct een aanvraag indienen, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt. U kunt bellen naar 0488-449992, mailen of naar het inloopspreekuur van het Kernpunt bij u in de buurt gaan.

Op de website en in het Gemeentenieuws staan de spreekuurtijden. De mailadressen zijn:

Op de website Kernpuntnederbetuwe.nl is uitgebreide informatie over de nieuwe regeling te vinden. Op korte termijn kan hier ook digitaal een aanvraag worden gedaan.

Uitgelicht

Zoeken