Wilt u reageren op het beleidsplan Wmo en Jeugd?

Op 16 mei heeft het college een besluit genomen over het concept-beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020. Voordat we een definitief beleidsplan voorleggen aan de gemeenteraad horen we graag van u, of en welke reacties er zijn op het concept-beleidsplan. Lees hier het concept-beleidsplan (pdf, 1,1 MB).

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, (vrijwilligers)organisaties en Wmo-raad actief te betrekken bij het nieuwe beleidsplan. Dit gebeurde al eerder met een bijeenkomst op 23 maart met de Wmo-raad en nu geven we er een vervolg aan met de mogelijkheid om reactie te geven op het concept-beleidsplan.

Wat staat er in het beleidsplan

In het concept beleidsplan maken we duidelijk dat op basis van uw reacties verbeteringen met name mogelijk zijn op het gebied van (keten)samenwerking, werking van de Kernpunten, ruimte en budget voor maatwerk en het ontwikkelen van monitoring. Extra aandacht is zeker nodig voor de toenemende kosten voor de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), afspraken met huisartsen en andere doorverwijzers hierover, voor preventie, de Kernpunten, armoede, levensstijl en mantelzorgers en vrijwilligers.

Reageren

U bent allen van harte uitgenodigd om te reageren op het beleidsplan Wmo en Jeugd. Als u uw opvatting hierover wilt delen, kunt u dit uiterlijk 12 juni mailen aan secretariaat_SP@nederbetuwe.nl (let op het streepje in het mailadres). We bekijken alle reacties en maken een afweging of en hoe we dit kunnen toevoegen aan het beleidsplan. Het definitieve beleidsplan, alle reacties en de wijze waarop ze zijn meegenomen leggen we voor aan de gemeenteraad. En we koppelen het uiteraard ook terug aan de indieners van de reactie.

De bedoeling is dat de gemeenteraad het nieuwe plan voor de zomer 2017 bespreekt.

Uitgelicht

Zoeken