Bereikbaarheid Neder-Betuwe

De bereikbaarheid van Neder-Betuwe is uitstekend. Het grondgebied van de gemeente wordt doorsneden door belangrijke infrastructuur als de Betuweroute, de rijksweg A15 en de provinciale wegen N233, N323 en N320. Daarnaast stromen er drie vaarwegen door de gemeente: de rivieren Linge, Rijn en Waal. Ter hoogte van IJzendoorn is er een overnachtingshaven aan de Waal.

De transportassen zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gemeente. Met drie op- en afwegen aan de A15 is er een goede bereikbaarheid vanuit het oosten en het westen van ons land. Van en naar noordelijke richting is de N233 de belangrijkste verbinding voor de gemeente (Veenendaal - Ochten). In de ochtend en avondspits is rond de Rijnbrug bij Rhenen op deze weg overigens regelmatig sprake van filevorming. De gemeente zoekt - samen met buurgemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht - naar een oplossing voor deze fileproblematiek.

Oeververbinding

De N323 zorgt voor een verbinding naar en uit zuidelijke richting (Echteld - Beneden-Leeuwen). Deze verbinding vormt tevens de enige oeververbinding over de Waal op het grondgebied van de gemeente. ’s Zomers is er daarnaast ook nog een fietsvoetveer over de Waal van Druten naar Dodewaard. U vindt hier het vaarschema (PDF, 55,9 kb).

De Nederrijn kent 2 oeververbindingen ter hoogte van de gemeente: de Rijnbrug bij Rhenen en het pontveer Opheusden - Wageningen.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoernetwerk in de gemeente bestaat uit een snelnet en een regionet. Het snelnet moet snelle verbindingen met een hoogwaardiger, bindend karakter bieden voor de wat langere afstanden. Het snelnet in de gemeente bestaat uit de treinverbinding Arnhem-Tiel (www.arriva.nl) en bus 45 Tiel - Wageningen (via Echteld/ IJzendoorn/ Ochten/ Kesteren) (www.arriva.nl). De kernen Kesteren, Opheusden en Dodewaard hebben een station aan de spoorlijn Tiel - Arnhem.

Regionet

Tot het regionet behoort lijn 44, die zorgt voor een verbinding tussen Tiel en Rhenen. Deze bus stopt op het grondgebied van de gemeente alleen in de kern Kesteren. Daarnaast rijdt er ieder uur op werkdagen overdag een buurtbus in de gemeente, buslijn 237 (Kesteren - Heteren). 
Naast de vaste buslijnen wordt binnen het regionet ook aanvullend vervoer aangeboden.
Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Versis deze dienstverlening. Iedereen die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan elke dag tussen 06:00 uur ’s ochtends en 01:00 uur met Versis reizen. Versis is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte of van halte-tot-halte.
Meer informatie vindt u op www.versis.nl.
U kunt ook bellen met 088 - 6557750.

Uitgelicht

Zoeken