Uitgelicht

Overzicht zonne-energie installaties

 • Zonatlas
  De zonatlas laat  zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en wat het opwekken en de investering van zonne-energie oplevert.
   
 • Klimaatatlas
  Deze site bevat kaarten met de effecten op neerslag en temperatuur en laat zien wat de gevolgen voor overstromingen, hitte, bodemdaling en grondwater zijn alsook welk gevolg klimaatverandering heeft voor de natuur en de veiligheid.
   
 • Atlasleefomgeving
  Hoe schoon is de lucht die ik inadem? Zijn er bouwplannen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer groen in mijn wijk te krijgen?

lees verder

Zoeken