Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Yard Energy en Maatschap Betuwemolen. Voorop staat dat direct-omwonenden van het park maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. In persoonlijke gesprekken worden bouwstenen vergaard zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt.

Direct omwonenden in Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn eind maart 2020 over het windpark met een brief geïnformeerd. In mei 2020 zijn omwonenden uitgenodigd om mee te doen aan een online enquête waarin eerste ideeën en meningen aangegeven konden worden. Helaas konden geen live-bijeenkomsten en gesprekken gehouden worden.

Doe mee met windpark Midden-Betuwe!

Kijk op www.windparkmiddenbetuwe.nl, meldt u aan voor de online nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in windpark Midden-Betuwe vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 29.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met negen windturbines, die liggen tussen Dodewaard en Zetten aan beide kanten van de A15.

Iedereen kan meedenken, meesturen en meeprofiteren. Windpark Midden-Betuwe moet een project van, voor en door de inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn. Wilt u weten hoe dat werk? Kijk op www.windparkmiddenbetuwe.nl en geef u op voor de nieuwsbrief. Ben jij ook ‘voor de wind’?

screenshot website meld je aan nieuwsbrief

Aanpak milieu-onderzoek Windpark Midden

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. Het windpark is gepland in het gebied globaal tussen Zetten en Dodewaard, ter weerszijden van de A15. Samen met de twee initiatiefnemers van het windpark doen de gemeenten nu een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van dit windpark.

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, maken we eerst een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) voor dit windpark. Zo kunnen we de effecten van het windpark op het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.

Voorafgaand aan deze m.e.r. is er nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF, 2 mb) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben deze concept-NRD nu vastgesteld. Reageren op deze concept-NRD was mogelijk van 19 november 2020 tot en met 30 december 2020. De volledige kennisgeving vindt u hier. Alle zienswijzen worden samengebracht, waarna een reactie wordt gegeven in een nota van beantwoording. De colleges van Neder-Betuwe en Overbetuwe besluiten of bepaalde zienswijzen aanleiding zijn om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aan te passen. De definitieve NRD zal na vaststelling op deze pagina worden gepubliceerd.

Waarom windenergie?

Net als alle overheden wil de gemeente Neder-Betuwe klimaatverandering tegengaan. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2023 moet minimaal 20% duurzame energieproductie zijn gerealiseerd in de gemeente, naast 2% energiebesparing per jaar.
In de Klimaatnota Neder-Betuwe (2018) met een Routekaart Energietransitie heeft de  gemeenteraad besloten tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten.

Voor de doelstelling voor 2020 ligt het accent op aanleg van 5 zonnevelden die groen licht hebben gekregen.

Voor de ambitie in 2023 wordt een windprogramma binnen het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied uitgevoerd.

Gezamenlijk plan voor maximaal meeprofiteren windpark Midden-Betuwe

Omdat het windpark Midden-Betuwe zich uitstrekt over zowel het grondgebied van Neder-Betuwe als dat van Overbetuwe, trekken beide gemeenten samen op.

De gemeenten en initiatiefnemers zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. De wensen die omwonenden uitspreken, zijn belangrijk voor de plannenmakers.

Met uitkomsten van de online enquête, persoonlijke gesprekken en live bijeenkomsten, kunnen belanghebbenden meedenken en meesturen bij het maken van het beste plan voor windpark Midden-Betuwe. Door de coronacrisis moeten veel gesprekken helaas vooralsnog in de meeste gevallen telefonisch plaatsvinden.

Participatieplan

Mede op basis van de online enquête en de persoonlijke gesprekken is een participatie- en communicatieplan opgesteld. In dat plan staat beschreven hoe wordt samengewerkt met belanghebbenden en hoe inwoners en bedrijven van beide gemeenten maximaal kunnen profiteren van de komst van de molens.

Het participatie- en communicatieplan vindt u hier (PDF, 2 mb).

Meer informatie

Informatievideo

In een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) stellen wij het project windpark Midden-Betuwe voor. De informatievideo is te vinden op het YouTube kanaal van de gemeente Neder-Betuwe. De video geeft informatie over de komst van windpark Midden-Betuwe en over hoe je als omwonende kan meedenken en meedoen (de aftrap– enquête/eerste onderzoeksperiode - waarover in de video wordt gesproken is afgesloten op 12 juni 2020).

De Klimaatnota Neder-Betuwe (2018) met een Routekaart Energietransitie waarin de gemeenteraad besloten heeft tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten vindt u via www.nederbetuwe.nl > inwoners > bouwen_en_wonen > klimaat_en_duurzaamheid

Heeft u vragen?

Mail ze dan naar Bob Leijdes, projectmanager windpark Midden-Betuwe, via bleijdes@nederbetuwe.nl

Zoekgebied Windpark Midden-Betuwe.
Zoekgebied Windpark Midden-Betuwe
Bron foto: Foto Suzan